Domaćin: Karate klub ''RAŠID BUĆA'' Ilijaš
Mjesto: Ilijaš - Kulturno Sportski Centar Ilijaš
Nivo turnira: Entitetski
Datum: 07.05.2023.
Rok za prijave: 05.05.2023. 24:00
Delegat: Šahinpašić Emir (+38761817520)
[Sažmi/Proširi]
Cijene
 
[Sažmi/Proširi]
Klubovi
......
 
[Sažmi/Proširi]
Kategorije
......
 
[Sažmi/Proširi]
Satnica
 
[Sažmi/Proširi]
Sudije
 
[Sažmi/Proširi]
Bilten
 
[Sažmi/Proširi]
Rezultati
...
 
[Sažmi/Proširi]
Statistika